Hoorn en verder


Ook buiten de kerkmuren laat de NGK Hoorn zich zien. Dat doen we onder meer met de onderstaande activiteiten:

Alpha-cursus
Sinds 2000 organiseert onze gemeente ieder voorjaar een Alpha-cursus. Die bestaat uit een serie bijeekomsten met het doel om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het christelijk geloof.

Volkskerstzang
Sinds 1997 organiseert de gemeente op kerstavond een laagdrempelige samenkomst, waarbij nadrukkelijk mensen van buiten de kerk worden uitgenodigd. De belangstelling hiervoor is onveranderd groot.