Hoorn en verder


Ook buiten de gemeente laat de NGK Hoorn zich zien, onder meer in de onderstaande activiteiten.

Alpha cursus
Vanaf 2000 organiseert onze gemeente ieder voorjaar een Alpha cursus om mensen kennis te laten maken met het christelijk geloof.

Volkskerstzang
Sinds 1997 organiseert de gemeente op Kerstavond een laagdrempelige samenkomst, waarbij nadrukkelijk mensen van buiten de kerk worden uitgenodigd. De belangstelling hiervoor is onveranderd groot.