Jeugdclubs


Vanwege het grote aantal kinderen in de gemeente en de spreiding in leeftijd is er een flink aantal jeugdclubs. De clubs starten vanaf basisschool groep 7 en lopen door tot een jaar of 17. Er is ook een 18+ club. In elke club is het aanbod afgestemd op de leeftijd. Jaarlijks wordt ook een jeugdweekend georganiseerd, meestal eind oktober, begin november. De clubs in het voortgezet onderwijs maken sinds de zomer van 2014 gebruik van het materiaal 'Steady' van Youth for Christ. Een methode die uitgaat van leren door te ontdekken. Jongeren worden geprikkeld om zelf een mening te vormen over het geloof in de hoop dat ze het vervolgens aannemen.

De Schakel (basisschool groep 7 en 8)

Jeugdclub De Schakel komt één keer per twee weken op maandagavond bij elkaar, van 19:00 tot 20:30u. Deze club wordt geleid door Helma Stam en Marieke Oudshoorn. De bijeenkomsten worden gehouden in 'Koezicht', een geschikt zaaltje op het boerenbedrijf van de familie Oudshoorn in Wijdenes. Het jaarthema van seizoen 2017-2018 is 'What's your talent?'

Rock Steady (voortgezet onderwijs1e en 2e klas)

Als je afscheid hebt genomen van de basisschool en je komt in de brugklas verandert er een hoop in je leven! Dingen die je zeker wist zijn nu op eens niet meer zo zeker, spelen met je vrienden is nu kinderachtig en als je thuis bent ligt er een stapel huiswerk… Sommige veranderingen zijn leuk andere vooral lastig. Dingen waar je nooit over na hoefde te denken spelen ineens door je hoofd.

Rock Steady is er speciaal voor jou… als je in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs zit! Met behulp van filmpjes, bijbelverhalen, spellen, enz. kletsen we over de dingen die jou bezig houden. En maken we vooral veel lol.

Rock Steady bestaat uit twee groepen: de ene groep wordt geleid door Jeane Veling en Nathan Hessels, de andere door Vincent en Herma Fiddelaar. De club komt om de week op dinsdagavond bij elkaar bij Jeane thuis, van 19:15 tot 20:45u.

Live Steady (voortgezet onderwijs 3e en 4e klas)

Deze club wordt geleid door Anne Veling, Bertine Hessels en Ruben van Hettema. Met een groep van 5 tot 10 jongeren komen we één keer in de twee weken op maandagavond samen bij Anne thuis. Er is een open sfeer en wat jij vindt is belangrijk. We praten met elkaar over wat er in de bijbel staat, over of God bestaat en of hij te vertrouwen is. Ook luisteren we muziek en bidden we samen. Er is altijd wat lekkers en het is gezellig. De avonden zijn van 19:30 tot 21:00u. Are you ready?

Stay Steady (voortgezet onderwijs 5e en 6e klas)

Jeugdclub Live Steady wordt begeleid door Ronald Breedijk en Robin Jeunink. De club komt één keer in de twee weken bij elkaar.

Together (18+)

Deze club wordt begeleid door Chris en Annette de Kroon.