Gemeente in kringen


Sinds het seizoen 2015-2016 bestaat in de gemeente een structuur van 'kringen'. Een kring bestaat uit 10 tot 15 gemeenteleden. De gedachte achter de kring is dat we niet alleen op zondag gemeente zijn, maar ook doordeweeks. Ieder gemeentelid heeft een rol in het omzien naar anderen. En dat gaat gemakkelijker als je onderdeel bent van een kleinere groep mensen, die elkaar regelmatig treft. Gemeenteleden ontmoeten elkaar dus ook regelmatig doordeweeks. Zij komen bij elkaar vanuit een gezamenlijke interesse of vanuit het verlangen om geloofsonderwerpen te bespreken. Daardoor leren ze van elkaar, of kunnen ze elkaar juist bemoedigen en groeien in geloof.

Een paar voorbeelden van deze kringen:

Ichtus
Een kring voor volwassenen die eens per twee weken op zondagavond bijeenkomt. Doordeweeks ondernemen leden van deze kring ook afzonderlijke activiteiten. Via een groeps-app houden ze elkaar van wel en wee op de hoogte. Op de zondagavond nemen de leden eerst uitgebreid tijd om samen te eten. Vervolgens gaan ze in gesprek over zaken het persoonlijk geloofsleven raken. In het seizoen 2021-2022 gebruikt de kring een studie over het leven van Jezus. De avonden worden bij toerbeurt voorbereid door de deelnemers. Een paar keer per jaar houdt de kring een 'do-event'.

L'chaim
In het Hebreeuws betekent dit 'op het leven'. Joden zeggen dit wanneer ze het glas heffen en een toost uitbrengen. Maar de naam gaat verder. 'Op het leven' geeft ook aan hoe belangrijk het is om bij het leven stil te staan. Hoe leef je je leven met God, in mooie en moeilijke tijden, hoe ervaar je Hem in je leven? Welke keuzes maak je? Een kring die uiteenlopende onderwerpen bespreekt en eens per twee weken op donderdagavond bijeenkomt. De avonden worden bij toerbeurt voorbereid door de deelnemers. Evenals Ichtus houdt deze kring een paar keer per jaar een 'do-event'.

Gebedskring
Eenmaal per week komt een (klein) deel van de gemeente in een gebedskring bijeen, om voor uiteenlopende onderwerpen, personen en situaties in de gemeente te bidden.