Gemeente in kringen


Met ingang van het seizoen 2015-2016 bestaat in de gemeente een structuur van 'kringen'. Een kring bestaat uit 10 tot 15 gemeenteleden. De gedachte erachter is dat we niet alleen op zondag ook gemeente willen zijn, maar ook doordeweeks. Ieder gemeentelid heeft daarbij een rol in het omzien naar anderen. En dat gaat gemakkelijker als je onderdeel bent van een kleinere groep mensen, die elkaar regelmatig treft. Gemeenteleden ontmoeten elkaar ook regelmatig doordeweeks. Zij komen bij elkaar vanuit een gezamenlijke interesse of verlangen om geloofsonderwerpen te bespreken en daardoor van elkaar te leren en te groeien in het geloof. Enkele van deze kringen zijn:

Ichtus
Een kring voor volwassenen die eens per twee weken op zondagavond bijeenkomt. Doordeweeks ondernemen leden van deze kring ook afzonderlijke activiteiten. Via een groeps-app houden ze elkaar van wel en wee op de hoogte. Op de zondagavond nemen de leden eerst uitgebreid tijd om samen te eten. Vervolgens gaan ze in gesprek over zaken het persoonlijk geloofsleven raken. In het seizoen 2017-2018 gebruikt de kring het boekje 'De hoop die in ons leeft' van het Evangelisch Werkverband. De avonden worden bij toerbeurt voorbereid door de deelnemers. Een paar keer per jaar houdt de kring een 'do-event'.

L'chaim
In het Hebreeuws betekent dit 'op het leven'. Joden zeggen dit wanneer ze het glas heffen en een toost uitbrengen. Maar de naam gaat verder. 'Op het leven' geeft ook aan hoe belangrijk het is om bij het leven stil te staan. Hoe leef je je leven met God, in mooie en moeilijke tijden, hoe ervaar je Hem in je leven? Welke keuzes maak je? Een kring die uiteenlopende onderwerpen bespreekt en eens per twee weken op donderdagavond bijeenkomt. De avonden worden bij toerbeurt voorbereid door de deelnemers. In het seizoen 2017-2018 gebruikt de kring het boekje 'Leven met de psalmen' van het Evangelisch Werkverband. Evenals Ichtus houdt deze kring een paar keer per jaar een 'do-event'.

Gebedskring
Eenmaal per week komt een (klein) deel van de gemeente in een gebedskring bijeen, om voor uiteenlopende onderwerpen, personen en situaties in de gemeente te bidden.