Kring Charim


Kring Charim (betekend toegewijd) komt eens in de twee weken op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar in Oikos. We houden van afwisseling. Zo wisselen we een onderwerp uit een boekje met een gesprek hierover, bidstond en meditatieve wandeling met elkaar af. De ochtenden worden door de kringleden die willen beurtelings voorbereid.

Ons doel met de kring is een plek waar de verbondenheid met God en met elkaar kan groeien en bloeien.

Contactpersonen: Coby van Hettema en Else van der Maarl