Eenwording NGK en GKv sinds 1 mei 2023


Op 1 mei ontstond een nieuwe kerkgemeenschap, voortkomend uit de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Ruim vijftig jaar lang bestonden deze twee kerkgenootschappen naast elkaar. Op 1 mei 2023 gingen ze samen verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken, afgekort NGK. Deze twee kerken slaan een bladzijde om. Er verschijnt een nieuwe pagina, een nieuw hoofdstuk waaraan ze samen verder schrijven.

Dat nieuwe hoofdstuk zat er al een tijdje aan te komen. Je kon op de vorige bladzijden al expliciet lezen over herstel. Mensen die om verschil van inzicht uit elkaar gegaan waren, zochten elkaar in de afgelopen jaren weer op. Onrecht dat plaatsgevonden had, werd erkend en beleden. Een aantal kerken die in één stad, dorp of regio naast elkaar bestonden, ging steeds intensiever samenwerken. Stukje bij beetje werd wat gescheurd was weer heel, in persoonlijke verhoudingen en tussen plaatselijke kerken. Op andere plaatsen is het herstel nog pril of moet er nog een begin mee gemaakt worden.

Het nieuwe hoofdstuk begint ook niet met een blanco pagina. Regionaal vinden we elkaar in nieuwe verbanden en landelijk is er nu dus de nieuwe kerkgemeenschap. Maar plaatselijke kerken kunnen de tijd nemen die ze nodig hebben om aan deze nieuwe passage te beginnen, ze bepalen zelf de komende jaren hoe de eenheid vorm krijgt. Zij mogen daar rustig aan bouwen, in hun eigen tempo.

Ergens in het grote en hoopvolle verhaal van schepping tot vrederijk heeft het ontstaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een plaats. Jezus Christus, Gods Zoon die de liefde in eigen persoon is, is ook in het nieuwe hoofdstuk van deze nieuwe kerk de hoofdpersoon. Hij regeert als koning vanuit de hemel, Hij is met zijn Geest aan het werk in deze wereld, in mensen en in kerken. Hij werkt toe naar zijn eeuwige rijk van vrede. Alles wat deze nieuwe kerk nodig heeft, mogen we van Hem verwachten.

Twee kerkgemeenschappen worden één en gaan samen een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis schrijven. Het zal mensen blij of juist verdrietig maken, of misschien laat het sommigen wel helemaal koud; in Gods verhaal spelen hele verschillende personages een rol. God geeft ons aan elkaar om samen te ontdekken wat het betekent om uit genade en in vrijheid te leven. Met vallen en opstaan leren we om achter Christus aan te gaan en om te groeien in geloof, hoop en liefde. Met elkaar mogen we dat mooie verhaal waarin Jezus Christus de hoofdrol speelt doorvertellen: in woorden en in daden. We mogen het handen en voeten geven op onze eigen plek, in onze eigen stad of ons eigen dorp.

Boven het nieuwe hoofdstuk dat op 1 mei begon staat verwachtingsvol: ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld.’

Meer informatie over de eenwording is te vinden op Onderwegnaar1kerk.nl.