Corona


Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat bijna alle coronamaatregelen op 25 februari komen te vervallen.

Voor onze kerkdiensten betekent dit dat sinds die datum geen beperkingen meer gelden voor het aantal kerkgangers. De verplichte 1,5m afstand is vervallen, evenals de mondkapjesplicht. Ook voor de overige kerkelijke activiteiten gelden sinds 25 februari weer vrijwel volledige mogelijkheden. Zo komen ook de kringen weer bij iemand thuis samen.

Voel je dus vrij om naar de kerk te komen. Alle samenkomsten blijven overigens online te volgen via deze website. 

Let op: het coronavirus is niet weg. Sinds de zomervakantie lopen de besmettingscijfers zelfs weer wat op. Daarom houden we ons in elk geval aan de volgende basismaatregelen:

  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Geef niemand een hand;
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.