Gevolgen coronavirus


Sinds half maart kreeg Corona in Nederland steeds meer impact op het dagelijks leven en werken. Dat had ook snel invloed op de wekelijkse samenkomsten in de Oosterkerk. Die konden vanaf eind maart niet meer plaatsvinden. We hebben deze gelukkig in een online vorm kunnen voortzetten.

Nu het aantal besmettingen en het aantal corona-patiënten afneemt worden de beperkingen met kleine stapjes opgeheven. Eén van de verruimingen is de mogelijkheid om weer fysieke samenkomsten te houden. Het bestuur van onze gemeente heeft de voor- en nadelen afgewogen en besloten om voorlopig online diensten te blijven houden. Mocht daar verandering in komen dan laten we dat hier weten.

We vragen uw gebed en aandacht voor de kwetsbare broers en zussen in onze gemeente, in Nederland en voor alle zwaar getroffen gebieden in de rest van de wereld.