Gevolgen coronavirus


De wekelijkse samenkomsten op zondagochtend in de Oosterkerk komen de komende periode te vervallen. Onze gemeente geeft daarmee invulling aan het besluit van de Nederlandse regering om samenkomsten te verbieden en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

We vragen uw gebed en aandacht voor de kwetsbare broers en zussen in onze gemeente, in Nederland en voor alle zwaar getroffen gebieden in de rest van de wereld.