Gevolgen Coronavirus


De wekelijkse samenkomsten op zondagochtend in de Oosterkerk komen tot 1 april te vervallen. Het dagelijks bestuur heeft hiertoe besloten in verband met de ongewenste verspreiding van het Coronavirus (COVID-19). Het gaat specifiek om de samenkomsten op zondag 15, 22 en 29 maart.

Onze gemeente geeft daarmee invulling aan het besluit van de Nederlandse regering om samenkomsten met meer dan 100 personen te verbieden en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Op dit moment onderzoekt onze gemeente de mogelijkheden om, met gebruikmaking van digitale middelen, op zondag toch als gemeente bij elkaar te komen. Zondag 15 maart zouden we aandacht besteden aan de Biddag voor gewas en arbeid. Dit willen wij nu volgende week digitaal proberen te realiseren. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

We vragen uw gebed en aandacht voor de kwetsbare broers en zussen in onze gemeente, in Nederland en voor alle zwaar getroffen gebieden in de rest van de wereld.