Verdere versoepeling coronamaatregelen


Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat bijna alle coronamaatregelen op 25 februari komen te vervallen.

Voor onze kerkdiensten betekent dit dat er met ingang van 25 februari geen beperkingen meer zullen gelden voor het aantal kerkgangers. De verplichte 1,5m afstand komt te vervallen, evenals de mondkapjesplicht. Ook voor de overige kerkelijke activiteiten gelden met ingang van 25 februari a.s. ruimere mogelijkheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kringen e.d. ook weer bij iemand thuis kunnen samenkomen.

Voel je dus vrij om naar de kerk te komen. Alle samenkomsten blijven overigens online te volgen via deze website. 

Let op: het coronavirus is niet weg. Er worden nog steeds mensen ziek. Daarom houden we ons in elk geval aan de volgende basismaatregelen:

  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Geef niemand een hand;
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.