ANBI


NGK Hoorn behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om te voldoen aan de regels m.b.t. transparantie, verwijzen wij u naar het volgende document.

Document ANBI-transparantie