Organisatie


De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Bij volledige bezetting bestaat de kerkenraad uit 7 leden (m/v). Deze is als volgt samengesteld:

- voorzitter
- 2 diakenen
- 5 ouderlingen, waarvan 1 jeugdouderling

Verder is er een externe scriba. Binnen de kerkenraad is een dagelijks bestuur (DB) gevormd, dat de bestuurlijk-organisatorische zaken afhandelt en onderwerpen voor de plenaire kerkenraad voorbereidt. Het DB vergadert maandelijks. De plenaire kerkenraad vergadert tweemaandelijks. De laatstgenoemde vergaderingen worden met name gebruikt voor beleidsonderwerpen. Ook is er een paar keer per jaar een toerustingsavond voor de kerkenraadsleden.

Pastoraat

Wat het pastoraat betreft is onze gemeente een gemeente van 'kringen'. Een kring is een groepje van 10-15 mensen, die naar elkaar omzien. De kring biedt een plek waar je wordt gehoord, opgebouwd in je geloof en je vertrouwen op God. Levens- en geloofsvragen kunnen worden gedeeld en er wordt voor en met elkaar gebeden.

Voor leden die niet aan een kring deelnemen is er het ondersteuningsteam. Dit team neemt tenminste één keer per jaar contact op met leden die niet aan een kring verbonden zijn. Als gemeente vinden we het belangrijk en waardevol dat er naar alle leden wordt omgezien.

Maar dit is niet het enige wat het ondersteuningsteam doet:

- Als je interesse in onze gemeente hebt, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen (zie mailadres en telefoonnummer hieronder). Iemand van het ondersteuningsteam komt langs om kennis met je te maken, je vragen te beantwoorden en evt. lidmaatschap te bespreken.

- Het ondersteuningsteam organiseert af en toe ontmoetingen over pastorale of maatschappelijke thema’s.

- Als je graag één of meer persoonlijke gesprekken wilt, dan kan dit - ook al zit je op een kring.

 

Deze afbeelding heeft als titel ‘geloof in de woestijn’. Het leven kan soms droog en leeg aanvoelen, door eenzaamheid, verdriet, ziekte, zorgen, drukte, door … noem maar op. Schroom niet om erover te praten. Door het te delen, kom je vaak verder. Dit kan met iemand van het ondersteuningsteam. De gesprekken zullen vertrouwelijk zijn. Stuur een mailtje naar pastoraat@ngkhoorn.nl of bel 0229-216841.

Twijfel niet, gewoon doen!

 

 

Commissies

Diverse commissies werken op het organisatorisch vlak. Een paar voorbeelden zijn de kinderkerstfeestcommissie, de commissie van beheer en de commissie bijzondere diensten. Laatstgenoemde organiseert met de voorganger bijzondere samenkomsten zoals Dankdag voor gewas en arbeid, Startzondag, Kerst, Pasen en Pinksteren.

Communicatie

Leden van de gemeente ontvangen iedere week een digitale nieuwsbrief, met mededelingen van en voor gemeenteleden. Daarnaast wordt deze website als communicatiekanaal gebruikt, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Plaats van NGK Hoorn binnen het kerkverband

De NGK Hoorn is onderdeel van de regio Alkmaar. Deze regio omvat de (samenwerkings)gemeenten Alkmaar (Kapelkerk en De Open Hof), Anna Paulowna, Beverwijk, Broek op Langedijk, Den Helder, Enkhuizen, Hoorn Krommenie, Oostzaan, Wormer en Zaandam.

In zijn algemeenheid kenmerkt het gebied zich door teruglopende ledenaantallen in de protestants-christelijke kerken. De Nederlands Gereformeerde Kerk van Hoorn vormt hierop één van de uitzonderingen.

Gedragscode

Om vertrouwensrelaties in de gemeente niet op het spel te zetten en ontoelaatbaar gedrag tegen te gaan, is een gedragscode opgesteld. Deze is van toepassing op alle ambtsdragers en andere kerkelijke werkers in de gemeente. Binnen de gemeente hebben we twee vertrouwenspersonen: Jacolien van der Harst en Arnold van Oostrum.