Predikant


Sinds 20 september 2020 heeft onze gemeente geen eigen predikant. Voor dit ambt is dus een vacature.

Ds. K.D. Huizinga was van 2011 tot zijn pensionering (emeritaat) in 2020 als predikant verbonden aan onze gemeente.

Ds. J. Knol uit Krommenie is als consulent voor onze gemeente aangewezen.