Samenkomsten


In de regel komt de gemeente iedere zondagmorgen om tien uur bijeen voor een samenkomst. Dat gebeurt in de Oosterkerk aan het Grote Oost 58 in Hoorn.

De samenkomst heeft meestal de volgende opbouw:
- Opening
- Aanbidding
- Verootmoediging
- Lezen uit de Bijbel
- Uitleg en toepassing op het leven van nu
- Dankgebed en voorbeden
- Collecte
- Afsluiting

Het onderdeel aanbidding wordt voorbereid en muzikaal begeleid door een aantal gemeenteleden, waarbij heel wat verschillende instrumenten worden gebruikt.

Het monumentale Bätz-Witte orgel wordt ook bijna iedere dienst wel gebruikt en door eigen organisten bespeeld. Ter ondersteuning van de liturgie wordt gebruik gemaakt van een beamer.

Tijdens de samenkomsten zingt de gemeente een mix van psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de kerken, opwekkingsliederen en liederen uit andere bundels. Meestal wordt uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gelezen.

De kinderen hebben hun eigen plaats tijdens de dienst. Voor de baby’s en peuters tot 3 ½ jaar is er crèche, vanaf de basisschoolleeftijd wordt er bijbelklas en zondagschool aangeboden.

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de samenkomst kunnen komen is er een haal-en-brengservice.

Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor koffie en ontmoeting in de kerkzaal. Gasten zijn van harte welkom.