Visie


Naar aanleiding van het doorlopen van een visie-traject heeft de gemeente een visie opgesteld, die in één zin is samen te vatten als ‘Samen in Hoorn Christus kennen en bekendmaken.’

Aan deze visie zijn drie aspecten gekoppeld, namelijk:

- gericht op God (‘boven’ – aspect),
- gericht op de gemeente (‘binnen’ – aspect) en
- gericht op de wereld om ons heen (‘buiten’ – aspect).

Iedere activiteit van de gemeente kan onder één of meer aspecten worden ondergebracht. Momenteel worden de verschillende onderdelen van de visie verder uitgewerkt in de gemeente.